Stadsbruk

Stadsbruk är en metod som Botildenborg har utvecklat för att bidra till en ökad lokal och ekologisk matproduktion i staden. Med vår verksamhet i Botildenborg vill vi visa, utveckla och inspirera andra till mer mat i staden.

Botildenborg har utvecklat Stadsbruk som en metod med flera olika delar som tillsammans skapar möjligheter för ökad lokalmatproduktion. Genom att utbilda städer, markägare och odlare har metoden spridit till flera städer både i Sverige och i Europa.

Inkubator

Botildenborg driver Sveriges första inkubator för stadsodlare. Sedan 2017 har 78 företag deltagit i inkubatorsprogrammet, i Malmö och Göteborg, och fått hjälp med att utveckla sina odlingsföretag.

Testbädd Skrävlinge

På Skrävlingefältet, Botildenborgs testbädd, finns det möjlighet att testa sina odlingskunskaper. På en yta av 350 kvadratmeter får intresserade odlare testa att vara stadsbrukare under en säsong.

Vintrie odlingsområdet

Tillsammans med Malmö Stad har Botildenborg tagit fram ett långsiktigt odlingsområde för stadsbrukare. I Vintrie finns fyra hektar mark dit odlare kan flytta efter genomgått inkubatorsprogram och odling i testbädd.

Sveriges första utbildningsgård

2019 startade Botildenborgs Sveriges första utbildningsgård för stadsodlare. Odlingen är uppbyggd efter biointensiva och SPIN-farming principer, som är lönsamma på liten yta.

Utbildningar för städer

Stadsbruk finns idag i Malmö och Göteborg och håller på att utvecklas i flera svenska och europeiska städer. Botildenborg utbildar och hjälper kommuner som vill starta Stadsbruk och bidra till en grön, attraktiv och hållbar matproduktion.

Stadsbruk i Europa

Botildenborg samverkar med flera städer i Europa för att bidra till fler odlare och mer lokalproducerad mat. Genom ett projekt finansierat av Vinnova ska Stadsbruk spridas till Zürich, Oslo, Bergen, Trondheim och Doetinchem.

Stadsbruk Söderslätt

2019 och 2020 driver Botildenborg  projektet Stadsbruk Söderslätt som inkluderar utveckling av inkubator och testbädd i Malmö samt odlings-huben i Vintrie. I projektet ingår även  utbildningar till kommuner i Söderslätt och aktiviteten Odla kompis i Malmö. Projektet finansieras av Jordbruksverket genom Leader Söderslätt.

  

Copyright © 2021 - Stiftelsen Botildenborg · Grafisk formgivning: The big plan · Webbutveckling: naabar