Social Gastrononomy

Social Gastronomy betyder att vi använder mat och odling för bidra till social utveckling. För oss är mat ett viktigt redskap för att bidra till hållbarhet både för människor och natur.

Social Gastronomy Movement är en global rörelse med mål att koppla samman organisationer runt om i hela världen som använder mat för bidra till ett bättre samhälle. Botildenborg är en del av rörelsen – läs mer om rörelsen på Social Gastronomy Movement:s egen hemsida!

Hösten 2019 genomfördes en internationell konferens i Botildenborg där organisationer från nio länder deltog. Samtidigt startades ett samarbete mellan de nordiska länderna som bidragit med ökad kontakt, utbyte i kunskap och fler samarbeten. Gemensamt planterades ett äppelträd i Botildenborgs trädgård som symbol för hur samarbetet kommer bära frukt i framtiden.

Copyright © 2021 - Stiftelsen Botildenborg · Grafisk formgivning: The big plan · Webbutveckling: naabar