Huset Botildenborg

Historia

Huset Botildenborg finner du utmed inre Ringvägen i Malmö, placerad mellan Västra Skrävlinge kyrka och Islamic Center. Närmsta granne är bostadsområdet Rosengård och Almgården.

Det vackra herrgårdsliknande huset är ursprungligen en mangårdsbyggnad vid en bondgård. År 1860 ägdes gården av Jeppa Andersson Botildenborg som var gift med Boel, efter vilken Botildenborg ska ha fått sitt namn. 1933 köptes huset av Malmö stad. Två år senare startade Föreningen för ensamställda mödrar sin verksamhet i byggnaden.

Under senare delar av 1900-talet har byggnaden använts bland annat som förskola och Länkarna har också haft sin verksamhet i huset. Under många år stod huset tomt, men under 2017 renoveras huset för att rymma bland annat Stiftelsen Botildenborg och Xenofilia verksamheter.

Fyra barn i en spjälsäng

Mödrahem

Föreningen för ensamställda mödrar som flyttade in sin verksamhet i Botildenborg 1935 verkade för att ensamstående mammor skulle ha en möjlighet att ta hand om sina barn. Under tidigt 1900-sågs det inte med blida ögon att få barn utanför äktenskapet. Många ensamstående kvinnor hade heller ingen möjlighet att försörja både sig själva och sitt barn, vilket fick till följd att de tvingades adopterad bort sina barn.

Prästen Hagbard Isberg som var med och grundade föreningen skriver i sin bok Så var det: Hem för ogifta mödrar och deras barn var erforderliga, där mödrarna under god moderlig ledning under amningstiden skulle få sköta och amma sina barn och där deras ansvars- och pliktkänsla för barnen skulle få växa sig stark. När de lämnade ett dylikt hem, borde de hjälpas till ett arbete, som gjorde det möjligt för dem att behålla sin barn.
Under 1960-talet byggdes huset om till ett spädbarnshem, dvs ett barnhem. Verksamheten i spädbarnshemmet fortsatte fram till 1971 då det lades ner.

Film i SVT

Barnen af Botildenborg. Husets Botildenborgs historia har blivit film. Under 2015 visades filmen Barnen af Botildenborg i SVT. Filmen har producerats av Lena Friblick och Anneli Evers, Xenofilia, och är en samproduktion med Sveriges Television och Film i Skåne.

I dokumentären Barnen af Botildenborg skildras historien bakom den öde bondgården Botildenborg i Rosengård i Malmö. Fram till 1970-talet var huset ett mödra- och spädbarnshem. I filmen möter ni några av barnen och deras mammor.

Kontakta gärna Xenofilia för visning av filmen.

Renovering av hus

Nytt liv

Huset Botildenborg har länge stått tomt, men nu väcks huset till liv igen. I januari 2017 påbörjades sanering från mögel och under sommaren kunde vi påbörja renoveringen. Följ vårt arbete med huset här.

Fönsterrenovering

Vi vill ta till vara på husets gamla fina karaktär och därför har vi bla valt att renovera de fönsterkarmarna. Här lär proffset Anna-Karin Persson ut teknik för att fixa fönsterna som sedan målas med linolja.

Fönsterrenovering
Isolering

Isolering

Här sätts det in isolerings-skivor i ett av våra rum. Finja Betong står för expertishjälpen, och som led i vårt projekt Växtplats Rosengård är deltagarna med och hjälper till med arbetet som en del av arbetsträningen inför kommande praktik.

Copyright © 2017 - Stiftelsen Botildenborg · Grafisk formgivning: The big plan · Webbutveckling: naabar